Werkwijze

Thiëmo en Maaike brengen hele verschillende maar complementaire vaardigheden samen. Thiëmo is de dromer, de visionair met een beeld van hoe het zou moeten zijn, Maaike vertaalt dit naar strategie, structuur en uitvoering. Op deze manier zijn onze oplossingen creatief, anders en toch pragmatisch.

Impact in de markt en impact in de interne organisatie
Er zijn twee duidelijke richtingen waarin wij werken; impact in de markt en impact in de interne organisatie. We zien vaak dat diversiteit en inclusiviteit in de interne organisatie resulteert in een verbreding van het klantenbestand. Impact in de markt bewerkstelligen we door creatieve en innovatieve projecten op te zetten, gebruikmakend van ons eigen netwerk.

Een groot netwerk om op te steunen
Ons netwerk is een duurzame doorsnede van de maatschappij; ongeacht achtergrond, opleiding, geloof of denkwijze, iedereen draagt iets bij. Wij koesteren eventuele verschillen en zijn juist op zoek naar andere dan tot nu toe gehoorde stemmen. Dit netwerk bestaande uit beide professionele organisaties en consumenten zorgt ervoor dat we gemakkelijk in een brede of specifieke doelgroep kunnen polsen naar ideeën.

Meten is weten
Voordat we samen een project starten bespreken we de doelen en spreken we af hoe we ze gaan bijhouden en meten. Doelen definieren we SMART (Specific, Measurable, Achievable, Responsible, Time-related) zodat het helder is wat Fawaka Innovators voor jou kan betekenen en we samen impact kunnen aantonen.